Aktuálně z mateřské školy - Mateřská škola Vlkava

Mateřská škola Vlkava

Aktuálně z mateřské školy

 • OTEVŘENÍ MŠ
 • 1.června 2020, provoz od 6,30 do 16,30hod

 • PLATBY
 • Úplata (školné) na měsíc červen platba ve výši 240,-Kč.
  Stravné na měsíc červen platba ve výši 750,-Kč.

  Platby na účet mateřské školy do 15.6.2020:
  - Dítě PŘEDŠKOLÁK nastoupí do MŠ od 1.června zákonný zástupce pošle na účet MŠ stravné ve výši 750,-Kč.
  - Dítě PŘEDŠKOLÁK nenastoupí, neplatí žádnou úhradu.
  - Dítě nenastoupí v červnu do MŠ, zákonný zástupce pošle na účet MŠ školné ve výši 240,-Kč.
  - Dítě nastoupí do MŠ od 1.června zákonný zástupce pošle na účet MŠ školné i stravné ve výši 990,-Kč.

 • PŘEPLATKY
 • Přeplatky za stravné budou vráceny v hotovosti proti podpisu 15.června nebo na účet zákonného zástupce v průběhu července po vyúčtování I-VI/2020 (dle docházky dítěte do MŠ).

 • PŘEDŠKOLÁCI
 • Dítě, které plní povinnou předškolní docházku v MŠ, ale do konce školního roku nenastoupí, domluví se s ředitelkou školy na domácím vzdělávání. Tímto bude povinná docházka omluvena.

 • VYZVEDNUTÍ A PŘEDÁNÍ VĚCÍ
 • Děti, které již nebudou mateřskou školu navštěvovat, přijdou společně s rodičem pro dárky, oblečení atp. Rodičům těchto dětí budou vyplaceny přeplatky za stravné v hotovosti proti podpisu. Žádáme rodiče, aby přinesli pracovní sešity, grafomotorické listy a úkoly, které po dobu uzavření mateřské školy plnili. Datum a čas bude upřesněn a zaslán na Váš e-mail. Děkujeme za pochopení.

 • AKCE
 • Mateřská škola Vlkava ruší všechny akce do konce školního roku 2019/2020. Den dětí proběhne 3.6.2020, ale pouze s programem na školní zahradě a za účasti „školkových dětí“, které jsou přihlášené na docházku do mateřské školy (bez účasti rodičů). Pro všechny děti, tedy i pro ty, které nebudou do mateřské školy docházet, jsou připraveny dárky.
  Dne 10. a 17.6.2020 proběhne na školní zahradě program Malé technické univerzity se zaměřením na polytechnické vzdělávání – Stavitel mostů a věží.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ
 • Společné fotografování dětí na závěr školního roku se konat nebude. Pro všechny děti zajišťujeme společnou fotografii s využitím portrétů ze zimního focení. Pokud si přejete dítě vyfotit samostatně v prostorách školky, mohu vám nabídnout termín 15.6.2020. Váš zájem nahlaste v den nástupu do mateřské školy. Dětem, které se budou fotit, zajistěte slavnostní oblečení.

 • ROZLUČKA NA ZÁVĚR ROKU
 • Rozlučka s předškoláky - předškoláci, kteří nastupují do první třídy základní školy nebudou mít bohužel „klasické“ rozloučení, ale i tak na ně myslíme. Každý předškolák bude mít svoji „čtvrthodinku“. Prosíme o slavnostní oblečení dětí, aby mohlo proběhnout fotografování, šerpování a předání dárků za účasti rodičů. Termín je 15.6.2020, rozpis času bude upřesněn.
  Mateřská škola Vlkava bude pořádat pro veřejnost Zahradní slavnost na začátku měsíce září. Všichni předškoláci a rodiče jsou již nyní srdečně zváni.

 • ANGLIČTINA
 • V červnu bude probíhat angličtina v obvyklém čase, ale 2x týdně v každé úterý a čtvrtek. Další informace budete mít na Vašem e-mailu dne 1.června 2020 od paní Poddané.

 • OBLEČENÍ DO MŠ
 • Zajistěte dětem do mateřské školy vhodné oblečení a obuv na školní zahradu, které přizpůsobte počasí. Nezapomeňte také na náhradní oblečení. Nenechávejte v šatně zbytečné věci. Veškeré oblečení ukládejte do látkového vaku. V přihrádce ponechte pouze roušky (dle podmínek provozu) a lahev s pitím na školní zahradu. Nezapomeňte vše podepsat. Mateřská škola Vlkava bude využívat s dětmi převážně školní zahradu a venkovní učebnu.

 • AREÁL U ŠKOLY
 • Mateřská škola Vlkava bude s dětmi využívat cyklostezku. Prosíme rodiče, aby svým dětem zajistili do školky přilbu pro jízdu na dopravních prostředcích, kterou si mohou každý den přinést a odnést.

 • RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
 • Společná schůzka zákonných zástupců dětí se v červnu nekoná. Se všemi informacemi budete seznámeni v mateřské škole.

 • EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
 • Vmateřské škole můžete likvidovat: - do kontejneru u zadního vchodu textil, obuv, hračky
  - do boxu v šatně školy elektroodpad včetně baterií
  - použitý olej a tuk z domácnosti můžete přímo vhodit v plastové uzavřené nádobě do označené popelnice u zadního vchodu nebo přinést v jakékoli nádobě do mateřské školy
  - do 5.6.2020 (ukončení sběru) sbíráme plastová víčka pro Nikýska

MŠ Vlkava

Za Školou 87, Čachovice

+420 326 307 615

+420 730 513 033

msvlkava@msvlkava.cz

Po - Pá: 6:30 - 16:30