Zápis do 1.třídy - Základní škola Čachovice - Mateřská škola Vlkava

Mateřská škola Vlkava

Zápis do 1.třídy - Základní škola Čachovice

Vážení zákonní zástupci, v letošním roce proběhnou zápisy pouze touto administrativní formou bez přítomnosti vás i dětí. Proto je opravdu nutné dbát níže uvedeného postupu.
Níže uvádím, co je nutné odeslat do 27. 4. 2020 DOPORUČENĚ POŠTOU na adresu školy: Základní škola, Komenského 96, 294 43 Čachovice v jedné obálce k zápisu k základnímu vzdělávání. Vše prosím vyplňte pečlivě, hůlkovým písmem a nezapomeňte na originální podpis, aby bylo možné o zápisu neprodleně rozhodnout.
Předem velice děkujeme za spolupráci, věřím, že oceníte jednoduchost dokumentů. Nemusíte se obávat, vyplnění je zcela intuitivní. Dokumenty si můžete také předvyplnit na PC a až pak vytisknout. Ohledně dalšího postupu budete informování skrze naše webové stránky www.cachovice.cz/zakladni-skola, weby školek a obcí. Nahlížet do spisu je možné dne 6. 4. 2020 v 10:00 v ředitelně školy, poté bude rozhodnuto o přijetí a nepřijetí k základnímu vzdělávání. Výsledky budou zveřejněny opět dálkovou cestou.
(Od elektronické verze bylo ustoupeno, jelikož by musela obsahovat váš elektronický podpis, který vlastní málo kdo, rovněž datovou schránku = děkuji za pochopení, snažíme se jít nejméně komplikovanou cestou)

CO BUDE OBSAHOVAT VAŠE OBÁLKA:
Zápis do první třídy (chci, aby dítě nastoupilo od 1. 9. 2020)
1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
2. Zápisní lístek
3. Rodný list dítěte - prostá kopie, nikoliv ověřená (bude skartována po zápise)

Odklad povinné školní docházky o 1 rok (nechci, aby dítě nastoupilo, není zralé)
1. Žádost o odklad povinné školní docházky
2. Doporučení z pedagogicko - psychologické poradny
3. Doporučení dětského praktického lékaře
4. Rodný list – prostá kopie, nikoliv ověřená (bude skartována po zápise)

Bez těchto předložených dokumentů není možné rozhodnout.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy a kolektiv základní školy

MŠ Vlkava

Za Školou 87, Čachovice

+420 326 307 615

+420 730 513 033

msvlkava@msvlkava.cz

Po - Pá: 6:30 - 16:30