Kontakty - Mateřská škola Vlkava

Mateřská škola Vlkava

Kontakty

  • kontaktní údaje:
Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav
Za Školou 87 Vlkava
294 43 Čachovice
IČ: 75033151
tel.: 326 307 615
mobil: 730 513 033
e-mail: msvlkava@msvlkava.cz
webové stránky: www.msvlkava.cz
ID schránky: v4mk33p
foto
  • Mateřskou školu Vlkava zastupuje ve všech záležitostech pouze ředitelka školy
p.Čadilová Jitka, zaměstnanci právnickou osobu nezastupují (pouze v případě písemného pověření vydaného ředitelkou školy).
  • Přijímání a vyřizování žádostí, stížností a podnětů, včetně žádostí o poskytnutí informací:
1.Ústně
- ředitelce školy p.Čadilové Jitce (denně)
2.Písemně
- osobní předání v ředitelně školy ředitelce p.Čadilové Jitce
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
- elektronicky na msvlkava@msvlkava.cz
- schránka v chodbě školy
  • Konzultační hodiny s ředitelkou školy:
Každé pondělí od 16.30hod -17.30hod (po dohodě i v jiný den a čas).
  • Dokumentace Mateřské školy Vlkava:
Kompletní dokumentace je uložena v ředitelně a je k nahlédnutí kdykoli u ředitelky školy.
  • Dotazy a připomínky:
Denně na veškeré Vaše dotazy a připomínky rády odpoví ředitelka i učitelky, ale pouze v době, kdy nepracují s dětmi. Pro své nápady, podněty, připomínky, přání, pochvaly i stížnosti můžete také využít schránku v chodbě školy.

MŠ Vlkava

Za Školou 87, Čachovice

+420 326 307 615

+420 730 513 033

msvlkava@msvlkava.cz

Po - Pá: 6:30 - 16:30